Web edukia bistaratu

HAPO (Hiri Antolamendu Plan Orokorra)

Alegiako Hiri Antolamendu Plan Orokorrari buruzko informazio guztia duzu atal honetan. Azpiko loturetan planoak eta dokumentazioa kontsultatu daitezke.

 

Hasierako dokumentua

DOKUMENTAZIO GRAFIKOA ETA IDATZIA      

Dokumentazio Grafikoa

     -Udal Barrutiaren Kokapena

     -Udal Barrutiaren Topografia

     -Hiri Lurzoru eta Lurzoru Urbanizagarriaren Topografia

     -Gaur Egungo Azpiegitura Sareak

     -Ingurune Fisikoaren Analisiaren Laburpena

     -Zarata Mapak

     -Udalerriaren Egitura Orokor eta Organikoa

     -Antolamendu Kategoriak Lurzoru Urbanizaezinean

     -Baldintzatzaile Gainjarriak Udal Barrutia

     -Lurzoruaren Sailkapena Udal Barrutia

     -Lurzoruaren Sailkapena eta Hirigintza Antolamendurako Eremuak

     -Kalifikazio Orokorra

     -Kalifikazio Xehatua

     -Garapeneko eta Egikaritzeko Baldintzak

     -Baldintzatzaile Gainjarriak

     -Zerbitzu Azpiegiturak

     -Katalogoa 

     -Antolamendu Orokor Adierazgarria

     

Dokumentazio Idatzia

     -I. Liburukia

     -II. Liburukia