Udal Ordenantzak

Ordenantzak

 

Ordenantza fiskalak

 
PDF
0,6 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzailea.
PDF
0,2 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskal arautzailea.
PDF
0,2 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Udalerriko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren exakziorako zenbait ahalmen erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
PDF
0,6 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Ondasun higiezinei buruzko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatuko dituen ordenantza fiskala.
PDF
0,6 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.
PDF
0,7 MB
2024·01·01 Ordenantza Fiskalak
Zerbitzuak eskaini edo udal-jarduerak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea.
PDF
0,7 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
PDF
0,6 MB
2023·01·04 Ordenantza Fiskalak
Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea.

 

Bestelako ordenantzak

PDF
0,1 MB
2016·09·01 Ordenantza
Babespeko Etxebizitzen Araudiari buruzko ordenantza.
PDF
0,1 MB
2016·09·01 Ordenantza
Etxebizitzetarako irisgarritasunari buruzko ordenantza.
PDF
0,5 MB
2016·09·01 Ordenantza
Hilerriari buruzko ordenantza.
PDF
0,1 MB
2016·09·01 Ordenantza
Hileta Zibilei buruzko ordenantza.
PDF
0,7 MB
2016·09·01 Ordenantza
Irisgarritasunari buruzko ordenantza.
PDF
0,1 MB
2016·09·01 Ordenantza
Larrialdiko Harrera Zerbitzuari buruzko ordenantza.
 
PDF
2,1 MB
2018·12·17 Ordenantza
Uraren Ziklo Integralari buruzko ordenantza.
 
PDF
8,2 MB
2016·09·01 Ordenantza
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren edukiak.
 
PDF
0,4 MB
2018·09·04 Ordenantza
Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen araudiaren edukia.
 
PDF
0,1 MB
2019·01·04 Ordenantza
Aparkaleku txartelei buruzko Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
0,6 MB
2019·01·04 Ordenantza
Udal titulartasuneko bideei buruzko Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
0,9 MB
2019·01·04 Ordenantza
Errepideei eta bideei buruzko Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
0,1 MB
2019·01·04 Ordenantza
Espetxe zigorren araudia biltzen duen Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
0,1 MB
2019·01·04 Ordenantza
Herri baratzeetako araudiari buruzko Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
0,6 MB
2019·01·04 Ordenantza
Herribideei buruzko Udal Ordnantzaren edukia.
 
PDF
0,1 MB
2019·01·04 Ordenantza
Herriko jaiei buruzko Udal Ordenantzaren edukia.
 
PDF
2,5 MB
2019·01·04 Ordenantza
Trafikoari buruzko Udal Ordenantzaren edukia.

 

PDF

0,1 MB
2019·01·23 Ordenantza
Erabilera publikoko Aldaba Txiki mendian garatuko diren aisi eta jolas jarduerak arautuko dituen ordenantzaren edukia.